Alkoholpolitik

Grantoften IF

 

Holdning og Kultur:

  • Den foreningskultur Grantoften IF gerne vil fremme er fodbold, kammeratskab og socialt samvær på tværs af alder, religion og forudsætninger.
  • Grantoften IF’s holdning til indtagelse af alkohol i foreningen er en åben holdning til fornuftigt alkoholforbrug/indtag.

 

Formål:

  • Formålet med alkoholpolitikken er at vise, at Grantoften IF har en holdning til alkoholindtagelse i Grantoften IF regi.

 

Målgruppe:

  • Alkoholpolitikken gælder for alle som færdes i Grantoften IF. Trænere, ledere, medlemmer og gæster.

 

Retningslinjer:

  • Alkoholpolitikken gælder alle steder hvor man færdes i klubregi, klubhus og baner. Til enhver tid.
  • Alkohol må nydes i Grantoften IF’s regi i klubbens åbningstid. Dog IKKE på/ved banerne ved ungdomskampe.
  • Grantoften IF har følgende forventninger til voksnes opførelse; forældre og trænere på træningslejr, i Grantoften IF, til fester, på udflugter og lign.:

1.    At de følger Grantoften IF’s holdning.

2.    At man repræsenterer Grantoften IF på bedste vis. 

3.    At man, når man har ansvar for ungdom, ikke indtager alkohol

 

Håndhævelse:

  • Hvis alkoholpolitikken ikke overholdes, hvornår og hvordan griber Grantoften IF ind:

1.    Når man ikke overholder retningslinjerne.

2.    Irettesættelse og ved gentagelser eller grovere tilfælde kan bortvisning forekomme. I tilfælde af karantæne, skal afdelingsformand og bestyrelsen involveres og stadfæste beslutningen.

 

Opfølgning og Revision:

  • Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 9. december 2010.
  • Tages op på bestyrelsesmøde hvert andet år i april måned. Første gang i 2013.

Træder i kraft d. 1. januar 2011 og synliggøres på Grantoften IF’s hjemmeside/nettet og i baren i klubhuset.