Her ligger seneste GIF Generalforsamlings referat. (Filerne ligger i PDF format)